Labradory Retrievery Wzorzec Labrador Retriever
Labrador Retriever Labrador Labrador Retriever
O rasie Labrador RetrieverHistoriaWzorzecUmaszczenieZdrowieWychowaniePielegnacjaForum Labrador

Dziedziczenie umaszczenia u Labradorów

Dziedziczenie koloru czarnego i żółtego jest stosunkowo łatwe do wyjaśnienia i następuje według prostych praw Mendla: dominujący - czarny i recesywny - żółty. Dziedziczenie koloru, z którego powstały czekoladowe psy jest bardziej skomplikowane niż wzór dziedziczenia czarny/żółty. Do wyjaśnienia zasad dziedziczenia koloru u Labradorów użyjemy symboli genetycznych, które w tym przypadku będą oznaczały:
  • B - kolor czarny,
  • b - brązowy (u czekoladowych Labradorów),
  • E - warunkuje wystąpienie ciemnego pigmentu lub ciemnej barwy sierści,
  • e - warunkuje niemożliwość występowania ciemnego pigmentu lub ciemnej barwy sierści (pies może tworzyć np tylko jasne barwy, jak żółty u Labradorów).

Dominujące geny oznaczane są dużymi literami, natomiast recesywne (ich ujawnianie się jest hamowane przez dominujące), małymi literami. Geny dominujące ujawniają się występując już pojedynczo, natomiast recesywne działają tylko parami. Na przykład B jest dominujące nad b. Dlatego pies o genotypie Bb będzie czarny a bb czekoladowy. Jeśli chodzi o gen e, to nie musi on być recesywny w stosunku do genów oznaczonych innymi literami alfabetu, ale na pewno jest recesywny w stosunku do swego allelu dominującego E.

Gdy Labrador ma połączenie genów ee to oznacza, że maskowane jest ujawnienie się działania genu B i b, a pies nie może tworzyć ani czarnej ani czekoladowej barwy - jest w swoim fenotypie żółty. Innymi słowami E lub e posiadają zdolność wpływania na B i b. Ten wpływ genetycy nazywają epistazą lub interakcją. Pies musi mieć przynajmniej jeden gen E, żeby był czarny lub czekoladowy. U recesywnej homozygoty (obydwa allele takie same) ee dochodzi zatem do rozjaśnienia pigmentu sierści, która u Labradorów ee jest oczywiście żółta. U homozygot ee nie dochodzi do rozjaśnienia pigmentu nigdzie poza włosem. Homogyzoty bb natomiast mają rozjaśnioną nie tylko sierść, ale również pigment we wszystkich komórkach, toteż psy czekoladowe mają tej samej barwy nos i opuszki łap oraz jaśniejsze oczy. Wśród żółtych Labradorów występują osobniki zarówno z nosami czarnymi jak i jasnymi, barwy jasnoczekoladowej lub wręcz cielistej. W rasie tej spotykamy cztery różne fenotypy, którym odpowiada aż dziewięć różnych genotypów.

Fenotyp Genotyp
Wśród tych dziewięciu różnych genotypów tylko jeden - pies żółty z cielistym nosem (NBP) - można ustalić na podstawie genotypu. Inne genotypy można zidentyfikować tylko drogą dalszych skojarzeń, na podstawie potomstwa.
Czarny EEBB, EeBB, EEBb, EeBb
Żółty z czarnym nosem eeBB, eeBb
Żółty z cielistym nosem (NBP) eebb
Czekoladowy EEbb, Eebb


Labradory
Labrador   O rasie   Historia   Wzorzec   Umaszczenie   Zdrowie   Wychowanie   Pielęgnacja   Forum Labrador   Kontakt

Inne retrievery: Golden Retriever Retriever Serwis