Labradory Retrievery Wzorzec Labrador Retriever
Labrador Retriever Labrador Labrador Retriever
O rasie Labrador RetrieverHistoriaWzorzecUmaszczenieZdrowieWychowaniePielegnacjaForum Labrador

Zdrowie Labradora

Zdrowy pies, z pewnym charakterem, chętny do pracy oraz odpowiadający standardowi FCI powinien być celem każdej hodowli. Wady i choroby dziedziczne powinny być zwalczane systematyczne, czyli przez pokolenia. Najnowsza wiedza genetyczna wykazuje, że nie można chorób dziedzicznych wyelimować z pokolenia na pokolenie.

Labrador jest zazwyczaj zdrowym psem, ale podobnie jak we wszystkich rasach występują choroby dziedziczne. Należy eliminować z hodowli psy obarczone chorobami dziedzicznymi.

W obrębie aparatu ruchu występują: dysplazja biodrowa i dysplazja łokciowa.

Choroby oczu


Labrador Genetycznie uwarunkowane choroby oczu są wśród psów bardzo rozpowszechnione. Niektóre sprowadzają się do obecności w oku struktur, które normalnie występują tylko u płodu, inne to bolesne schorzenia np. entropium, które można stosunkowo łatwo zlikwidować za pomocą zabiegu chirurgicznego. Najgroźniejsze są choroby przewlekłe i nieuleczalne, prowadzące ostatecznie do ślepoty. Wiele chorób ujawnia się w dość późnym wieku, co utrudnia ich zwalczanie. W wielu krajach badania oczu wykonywane przez specjalistę oftalmologa są obowiązkowe. Trzeba je powtarzać raz w roku, aby wykryć te z nich, które pojawiają się w późniejszym wieku.

- wady powiek (entropium i ektropium)

- zanik siatkówki (PRA, progressive rential atrophy)

- katarakta (zaćma, HC).


Labradory
Labrador   O rasie   Historia   Wzorzec   Umaszczenie   Zdrowie   Wychowanie   Pielęgnacja   Forum Labrador   Kontakt

Inne retrievery: Golden Retriever Retriever Serwis